Belang van chippen, gevaar weglopen etc.

 In de maand juni krijgt u daarom 10% korting op het aanbrengen en registreren van een chip