Als uw hond mee gaat op vakantie !

RABIES (HONDSDOLHEID) VACCINATIE

Bij iedere grensovergang is het wettelijk verplicht de hond voor Hondsdolheid (Rabiës) te vaccineren. Dus ook als je naar België of Duitsland gaat. De Hondsdolheid vaccinatie is 3 jaar geldig voor alle EU landen en Zwitserland. De vaccinatie moet minimaal 3 weken van te voren worden gegeven.

 

Rabiës titerbepaling

Voor sommige landen is het verplicht dat na de vaccinatie tegen rabiës wordt gekeken hoe goed de bescherming tegen deze ziekte is. Dit wordt gedaan door bloed af te nemen en te onderzoeken of er voldoende antistoffen tegen het hondsdolheidvirus in het bloed aanwezig zijn.

 

 

EUROPEES PASPOORT

Honden moeten een geldig Europees dierenpaspoort hebben. Vanaf 29 december 2014 is er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL. 

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. 

Ook de vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd. 

 

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland.

Krijgt uw huisdier na 29-12-2014 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn. 

 

 

CHIPPEN

Voor het reizen binnen de EU moeten alle honden en katten gechipt zijn. Alleen een tatoeage is niet meer voldoende.

 

 

N.B. Voor reizen naar Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en landen buiten de EU zijn vaak nog aanvullende eisen, bijvoorbeeld het binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan vertrek ontwormen van een dier. Voor de invoereisen van alle landen kunt u kijken op: LICG invoereisen


STEKENDE INSECTEN EN PARASIETEN

Wanneer u uw hond meeneemt naar Zuid-Europa moet u nog extra voorzorgsmaatregelen nemen.

- Bescherming tegen Hartworm (Dirofilaria) overgedragen door muggen.

- Bescherming tegen Teken die de parasieten Babesia en Ehrlichia kunnen overdragen.

- Bescherming tegen Zandvliegen die de parasiet Leishmania overdragen.

 

Al deze parasieten kunnen een hond erg ziek maken en zijn soms erg lastig te behandelen. Voorkomen is daarom beter dan genezen !

  

Preventie van Hartworm

Ten eerste moeten de muggen die de hartworm overdragen worden bestreden:

Dit kan met behulp van een pipet, zoals bv, Vectra of d.m.v. een tekenband zoals bv een Seresto-band. Het muggen afwerend vermogen van deze middelen is nooit 100 %. Vandaar dat er ook altijd ontworming moet worden gegeven na een verblijf in Zuid-Europa.

Binnen een maand na aankomst op uw vakantiebestemming moet u starten met een maandelijkse behandeling tegen de jonge stadia van de hartworm. Dit om te voorkomen dat de hond volwassen hartwormen krijgt (deze zijn erg moeilijk te behandelen en kunnen een levensgevaarlijke trombose vormen). 

Deze maandelijkse behandeling moet worden voortgezet tot een maand na thuiskomst.

 


Hier ziet u de desastreuze gevolgen van een hartworm infectie met de volwassen hartworm

 

De ESCCAP is de Europese organisatie van dierenarts-parasitologen die uniforme richtlijnen opstellen voor de parasieten bestrijding bij de hond en kat. Hier ziet u in een kaartje het verspreidingsgebied van de hartworm.

 

Verspreidingsgebied van Hartworm (Dirofilaria) in Europa (bron ESCCAP)


  Preventie van de Vossenlintworm

 

De Vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) is een kleine lintworm die voorkomt in de dunne darm van de vos. Ook de hond en kat kunnen drager zijn van deze lintworm en eitjes uitscheiden via hun ontlasting. De vossenlintworm is een zoönose, dit houdt in dat ook mensen ziek kunnen worden wanneer ze deze eitjes opnemen. De eitjes kunnen een blaasworm geven, die zich meestal in de lever bevindt. Dit kan op termijn klachten geven van buikpijn, kortademigheid of geelzucht.

 

De Vossenlintworm kwam vooral in Midden Europa voor, in Duitsland en het Alpengebied. Echter anno 2015 is deze lintworm echter steeds verder verspreid en komt de vossenlintworm ook in Nederland, België en grotere delen van Frankrijk voor.

Het infectierisico in Nederland neemt steeds toe en is het grootst in de grensstreken, Zuid Limburg en Groningen.

Wat nu te doen als u uw hond mee neemt op vakantie !

 

1. Doe minimaal 2 weken voor vertrek een Seresto band om. De waterbestendige Seresto band werkt 7-8 maanden afwerend tegen teken/muggen en vliegen.

Of, indien u geen band om de hals van uw hond wilt, minimaal 3 dagen voor vertrek een Vectra pipet op de huid aanbrengen en dit na een maand herhalen. Dit is voor het doden van teken en vlooien en het afweren van hartworm muggen en zandvliegen.

 

2. Op de dag van terugkeer van de vakantie en een maand later moet u de hond behandelen met Milpro tegen de hartworm en de vossenlintworm.

Bij verblijf van langer dan een maand in het buitenland moet u de behandelingen tegen de wormen met Milpro maandelijks herhalen totdat u terug bent in Nederland.