Waarom castreren?


Katers kunnen geslachtsrijp worden vanaf 6 maanden oud. Vanaf deze leeftijd kunnen zij de neiging krijgen overal tegenaan te plassen (sproeien). Ook krijgt hun urine een doordringende ‘katerlucht’. De kater is veel op pad en weinig huiselijk meer. Bij terugkomst zitten de katers vaak onder de krabben en abcessen ten gevolge van hun luidruchtige nachtelijke gevechten. Tijdens deze – soms meerdaagse – zwerftochten, steken de katers vele drukke wegen over en wordt een groot aantal van hen aangereden. Om deze redenen worden de meeste katers gecastreerd vanaf 6 maanden oud. De kater blijft dan veel huiselijker en sproeit niet meer in huis.